Chlorox C granulat

Granulat o zawartości ok. 70% wolnego chloru do szokowego chlorowania wody basenowej. Nie zawiera kwasu izocyjanurowego oraz jego pochodnych, nadaje się do wody miękkiej. Granulat do dezynfekcji wody basenowej oraz wody przeznaczonej do spożycia.

Sposób użycia:

Skuteczność osiągana jest po 24h. W przypadku basenów przydomowych dezynfekcję należy przeprowadzić wieczorem. Korzystać z basenu można następnego dnia. Po procesie dezynfekcji stężenie aktywnego chloru w wodzie powinno być zgodne z dopuszczalnymi wartościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Dozowanie:

Działa bakteriobójczo i grzybobójczo w stężeniu 5g/m3 wody.

 

Pozwolenie nr: 7225/17
Opakowanie:
1 kg3 kg5 kg
Data ważności:
36 miesięcy
Producent:
NTCE

Pozostałe produkty