Chlorox C granulat

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Sposób użycia:

Skuteczność osiągana jest po 24h. W przypadku basenów przydomowych dezynfekcję należy przeprowadzić wieczorem. Korzystać z basenu można następnego dnia. Po procesie dezynfekcji stężenie aktywnego chloru w wodzie powinno być zgodne z dopuszczalnymi wartościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Dozowanie:

Działa bakteriobójczo i grzybobójczo w stężeniu 5g/m3 wody.

 

Pozwolenie nr: 7225/17
Opakowanie:
1 kg3 kg5 kg
Data ważności:
36 miesięcy
Producent:
NTCE

Pozostałe produkty