Chlorox T Tabletki 20 g

Kup teraz

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Tabletki chlorowe o działaniu bakteriobójczym do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych. Dostępne tabletki 200 g i 20 g.

Sposób użycia:

Sprawdzić odczyn pH wody. Powinien wynosić 6,8 – 7,4. W przypadku innej wartości zastosować korektor Balancer pH minus lub Balancer pH plus. Zalecana temperatura stosowania to 25°C. Dozowanie należy przeprowadzić w okresie gdy w basenie nie ma kąpiących się osób za pomocą boi dozującej lub skimmera – umieszczając w nich odpowiednią ilość tabletek i włączając pompę cyrkulacyjną. Jednocześnie przeprowadzić chlorowanie wody przy pomocy preparatu do szybkiej chlorowej dezynfekcji, tak aby poziom aktywnego chloru w wodzie wynosił 0,3 – 0,5 mg/dm3. Jeżeli zawartość aktywnego chloru spadnie poniżej poziomu 0,3 mg/ dm3 należy zwiększyć ilość tabletek Chlorox T Tabletki w bojce lub skimmerze. Jeżeli zawartość aktywnego chloru przekracza wartość 0,5 mg/ dm3 nie należy wtedy korzystać z basenu.

Obniżyć dawkę chloru i poczekać, aż ta wartość spadnie do wyznaczonego zakresu. Można również obniżyć zawartość aktywnego chloru przy pomocy dezaktywatora chloru. Zawartość aktywnego chloru w wodzie basenowej oraz odczyn pH należy sprawdzać regularnie przy pomocy odpowiednich testów do pomiaru tych parametrów. Całkowita dawka aktywnego chloru nie powinna przekraczać 0,5mg/dm3 wody basenowej w chwili użytkowania jej przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).

Dozowanie:

Dawka skuteczna produktu: tabletka 10g - na 2m3 wody ,tabletka 20g - na 4m3 wody, tabletka 200g - na 40m3 wody.

Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr:7404/18
Opakowanie:
0,5 kg1 kg3 kg5 kg
Data ważności:
36 miesięcy
Producent:
NTCE

Pozostałe produkty