Chlorox C tabletki

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Sposób użycia:

W przypadku basenów przydomowych dezynfekcję należy przeprowadzić wieczorem. Korzystać z basenu można następnego dnia.

Po procesie dezynfekcji stężenie aktywnego chloru w wodzie powinno być zgodne z dopuszczalnymi wartościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Dozowanie:

Tabletki do dezynfekcji wody basenowej oraz wody przeznaczonej do spożycia. Działają bakteriobójczo oraz grzybobójczo w stężeniu 5g/m3 wody.

Skuteczność osiągana jest po 24h

1 tabletka (7g) na 1,4 m3 wody (7-8 tabletek na 10 m3)

1 tabletka (10g) na 2 m3 wody (5 tabletek (10g) na 10 m3 wody).

 
Produkt posiada atest/świadectwo NIZPPZH: HK/W/0983/01/2017
Pozwolenie nr: 7200/17
Opakowanie:
1 kg3 kg5 kg25 kg45 kg
Data ważności:
36 miesięcy
Producent:
NTCE

Pozostałe produkty