Chlorox S podchloryn sodu stabilizowany

Kup teraz

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu

Sposób użycia:

Stabilizowany roztwór podchlorynu sodu. Płyn do dezynfekcji wody basenowej oraz pitnej. Stosowany również do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz środkami żywienia zwierząt. Działa bakteriobójczo oraz grzybobójczo.

Dozowanie:

Dezynfekcja wody basenowej oraz pitnej:

Dozowanie ręczne: pierwsze stosowanie 30-35 ml / 1m³, następnie cyklicznie co 1-2 dni - 10-20 ml / 1m³ wody. Produkt działa

w stężeniu 0,65%, w temp. 20ºC w czasie 5 minut (bakterie) oraz 15 minut (grzyby). Po procesie dezynfekcji stężenie wolnego

chloru w wodzie powinno być zgodne z dopuszczalnymi wartościami określonymi w

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

Produkt posiada atest/świadectwo BK/W/1148/01/2018
Pozwolenie nr: 5979/2014

 

Opakowanie:
1 L6 kg25 kg35 kg1000 kg
Data ważności:
9 miesięcy
Producent:
NTCE

Pozostałe produkty